“விரல் சப்பிட்டு இருந்தியா?” அலறவிட்ட Archana! கடுப்பான Housemates! – தோலுரித்த Ravindar


“விரல் சப்பிட்டு இருந்தியா?” அலறவிட்ட Archana! கடுப்பான Housemates! – தோலுரித்த Ravindar – Fat Man vs Bigg Boss – Day 11. Latest Day 11 review by Libra Ravindren

Suresh-ன் ராஜதந்திரம் இதான் – தோலுரிக்கும் Ravindar! 😡😡 | Bigg Boss vs Fat Man

Bigg Boss Tamil 16-10-2020 Full Episode


Bigg Boss Tamil Season 4 – VOTE Now